Vi är styrelsen 2023-2024

STIFTELSEN REPRESENTERAR SKILDA SIDOR I SAMHÄLLSLIVET.

Ordinarie:

Kristina Knöös Franzen, ordförande

Tomas Petersson, vice ordförande

Anders Dahlström, sekreterare

Yael Tågerud, administrativ samordnare

Anders Fellesson

Lennarth Förberg

Katarina Jeansson

Thomas Rappe

Anneli Sjöstedt

Henrik Yngvesson

Suppleanter:

Ulrica Bennesved

Anna-Lena Bergvall

Rickard Danielsson

Kataria Ek

Mikael Gustafsson

Jan Lennartsson

Gustaf Rappe

Elin Runbert

Marcus Svensson

Adjungerad som ordförande i Sydostpress:

Rickard Petri

Våra medlemmar 2023-2024


Stiftelsen Barometern – Medlemmar 2023-2024
Förnamn Efternamn Ort
Irene Andersson LÄCKEBY
Jan R Andersson VIMMERBY
Tomas Arvidsson KALMAR
Nils Fredrik Aurelius KALMAR
Ann-Christin Bayard ORREFORS
Eva Bengtson NYBRO
Bengt Bengtsson KALMAR
Ulrica Bennesved ÄLGHULT
Anna-Lena Bergvall KALMAR
Irene Bladh VÄXJÖ
Lars Blomberg OSKARSHAMN
Linda Blomdahl Petersson KALMAR
Caroline Boltenberg Wessel KARLSKRONA
Lise-Lotte Bäckström KARLSKRONA
Willemo Carlsson VÄXJÖ
Helena Collin VÄXJÖ
Per Dahl KALMAR
Santhe Dahl VÄXJÖ
Olof Dahlqvist FÅGELMARA
Anders Dahlström KALMAR
Bertil Danielsson LÄCKEBY
Rickard Danielsson OSKARSHAMN
Jan-Erik Davidson VÄXJÖ
Katarina Ek KALMAR
Hanna Ekblad KARLSKRONA
Henrik Elfving FÄRJESTADEN
Katarina Ellborg KALMAR
Åke Fagelberg KALMAR
Anders Fellesson VÄXJÖ
Steffan Florby KALMAR
Eilon Fransson VÄXJÖ
Stina Franzèn KALMAR
Bengt Fröberg KARLSKRONA
Lennarth Förberg LISTERBY
Charlotte Genberg LJUNGBYHOLM
Mikael Gustafsson KALMAR
Gunnar Gyllenram KALMAR
Henrik Heijne von KALMAR
Håkan Hellström KALMAR
Carl-Henrik Henmalm TINGSRYD
Håkan Hjalmarsson OSKARSHAMN
Göran Häggfors KALMAR
Mats Högström VÄXJÖ
Katarina Jeansson KALMAR
Lennart Johansson VÄXJÖ
Kenth-Åke Jönsson VÄXJÖ
Katarina Ketzénius LYCKEBY
Kristina Knöös Franzén VÄXJÖ
Morgan Kullberg JÄMJÖ
Eva Kullman KALMAR
Jan Lennartsson STURKÖ
Caroline Lindheimer JOHANNISHUS
Sofie Magnusson VÄXJÖ
Jonas Molinder LYCKEBY
Carl-Johan Nordheim KALMAR
Bennie Ohlsson RONNEBY
Hans Olsson RONNEBY
Per-Olof Persson FÄRJESTADEN
Elin Petersson KARLSHAMN
Tomas Petersson OSKARSHAMN
Johan Petri VÄXJÖ
Rickard Petri VÄXJÖ
Ulrica Posse VÄXJÖ
Axel Raaegaard KALMAR
Karl-Johan Raaegaard KALMAR
Gustaf Rappe ROTTNE
Thomas Rappe ÅLEM
Lennart Redborn FLISERYD
Oliver Rosengren VÄXJÖ
Elin Runbert KARLSKRONA
Mats Sandgren NYBRO
Anneli Sjöstedt KALMAR
Monica Strandberg KALMAR
Carl-Göran Svensson RAMDALA
Karl-Gösta Svensson JÄMJÖ
Lars-Johan Svensson TJUREDA
Marcus Svensson VÄXJÖ
Erica Svensson Elmstedt RONNEBY
Bengt Swanström VÄXJÖ
Yael Tågerud KALMAR
Maria Wachtmeister JOHANNISHUS
Anders Wahrolén VÄXJÖ
Annika Wallergård KALMAR
Peter Wänehag KALMAR
Henrik Yngvesson FÄRJESTADEN
Elisabeth Zander BORGHOLM
Margareta Åberg KALMAR
Fredrik Åkerman NÄTTRABY
Peter Åkesson VÄXJÖ