Medlemsmöte

Stiftelsen Barometern höll sin årsstämma den 6:e maj 2024. Stämmotalare var PM Nilsson, VD för tankesmedjan Timbro som höll ett föredrag om Tidösamarbetets ideologiska styrka.

Under stämman avtackades styrelseledamöterna Anders Fellesson och Thomas Rappe samt styrelseordföranden Kristina Knöös Franzén.

PM Nilsson, VD för tankesmedjan Timbro

Aktuellt

Partnerskap mellan Gota Media, Bonnier och Amedia

Gota Media, Bonnier och Amedia har ingått ett strategiskt partnerskap. Målsättningen är att tillsammans accelerera den digitala transformationen och skapa synergier som möjliggör investeringar i kvalitativ lokaljournalistik. 

Bonnier News Local, som samägs av Bonnier News och norska Amedia, är en ledande lokaltidningskoncern med verksamhet i södra Sverige och i Mellansverige. Koncernen är resultatet av ett tidigare samgående mellan före detta Mittmedia, Hall Media och HD-Sydsvenskan.

Amedia är en mycket framgångsrik koncern med ett 40-tal lokala morgontidningar i Norge. Tillsammans är partnerskapet Nordens största aktör inom lokalmedia.

Partnerskapet formaliserades i mars 2022 genom ett korsvist ägande där Gota Media är 20-procentig ägare av Bonnier News Local och Bonnier News Local äger 30 procent i Gota Media.

Målsättningen med partnerskapet är att trygga den lokala journalistiken i koncernernas utgivningsområden. Genom en överenskommen plan ska man åstadkomma en snabbare digital transformation, samt tillsammans stärka positionen på den svenska annonsmarknaden. Samarbetet kommer också att skapa kostnadssynergier som möjliggör för journalistiska satsningar.

I partnerskapet delar man grundläggande värderingar och synen på det publicistiska uppdraget och tillsammans kan man skapa bra förutsättningar för att utveckla den lokala journalistiken genom gemensamma investeringar i teknik och kompetens. Det kommer ge möjligheter till nya lösningar och bra erbjudanden både till läsare och annonsörer som även stärker affären.

Bästa examensarbete i journalistik

Läs uppsatsen här

SB´s utmärkelse till MJ-studenter för bästa examensarbete i journalistik, delas ut sen 2015

 

2023
Innanför eller utanför samhället? – En kvantitativ innehållsanalys om hur svensk press gestaltar utsatta och särskilt utsatta områden
Sanna Norlindh
Maja Iversen
2022
När smittan nådde lokalorten. En kvantitativ innehållsanalys om hur Nerikes Allehanda, Nya Wermlands-tidningen och Helsingborgs Dagblad gestaltade Coronapandemin.
Albin Lindström
Isaac Turner
2021 Tio bilbränder på ett dygn” – en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Aftonbladet gestaltar Rosengård Alinia Andersson
William Grönlund
2020 Är tanken halvfull eller halvtom? En kvalitativ studie kring hur dagstidningarnas ledarskribenter framställer Bensinupproret 2.0 Karl Edgren
Noah O’Rourke Drevfjäll
2019 Goda journalister, eviga hjältar – en diskursanalys om nyhetsjournalistikens gestaltning av Kim Wall och Nils Horners eftermäle Julia Samuelsson
Julia Pliscovaz
2018 ”Han är som en ung man som precis fått körkort”. En studie om hur konflikten mellan Nordkorea och USA gestaltas i Aftonbladet Viktor Merell
Max Karlsson
2017 Saudiarabien – Sveriges problematiska partner. En studie om hur Saudiarabien gestaltas i svensk press Eric Porali
Johannes Turstam
2016

Väggen och dess påverkan – en studie om en betalväggs påverkan på nyhetsurval

Joel Oscarsson
2015 Hon är min bästa tjejkompis: En narrativ analys av kärlek och genus i Kamratposten Linnea Wedelin

75-årsjubileumsgåva

Under 75-årsjubileumsmiddagen på Kalmar Slott lämnade ordföranden Kristina Knöös Franzén en gåva från Stiftelsen på 75000 kr till Bennie Ohlsson, styrelseordförande i Svenska Nyhetbyrån (SNB). Pengarna ska användas för utbildningsverksamhet knuten till Skribentskolan som drivs av SNB.

 

75-årsjubileumstidning

I samband med Stiftelse Barometerns 75-årsjubileum som firades i maj 2022 producerades en special utgåva av en jubileumstidning.

FOJO

Under perioden 2019-2022 lämnar Stiftelsen Barometern ett bidrag till Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet för medfinansiering av faktajouren som FOJO ansvarar för.

Faktajouren följer och redovisar forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för faktagranskning och hantering av felaktigheter på internet i Sverige och internationellt.

Projektet syftar också atill att föra dialog med myndigheter, organisationer och mediebransch, stödja enskilda mediers initiativ för att bedriva faktakoll och arrangera utbildningar för medieaktörer. För mer information om Faktajouren, se gärna https://fojo.se/faktajouren/

Forskning

Stiftelsen Barometern har beviljat ett bidrag på totalt 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt under ledning av Prof. Kristoffer Holt, Institutionen för medier och journalistik vid Linnéuniversitetet.

Forskningsprojektet Young Citizens and the Qualityof News. Construals, Emotions and Strategies handlar om unga medborgares förväntningar på nyhetskvalitet och känslors roll i mediekonsumtionen. Varför följer unga inte längre traditionella medier? Hur definierar unga själva den kvalitet på medieinnehåll som de de kräver för att ta del av ett visst medieutbud? Hur skiljer sig de ungas kvalitetssyn från journalisternas? Vilken roll spelar känslor och tillit i ungas nyhetskonsumtion?  Dess är några av frågorna i projektet, där olika forskningsmetoder kombiner: samtalsintervjuer, fokusgruppsdiskussioner och enkäter. Dessutom görs så kallade biometriska publiktester med hjälp av ögongspårning, mätning av hudkonduktans, analys av ansiktsuttryck samt EEG i det biometriska laboratoriet Visualix, som finns vid Institutionen.